ภาษาไทย

SuicideLine Victoria เป็นบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในรัฐ สำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตายและสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต

 

SuicideLine Victoria ประกอบด้วยผู้ประกอบอาชีพด้านการให้คำปรึกษาที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่:

  • ใครก็ตามที่คิดถึงการฆ่าตัวตาย
  • ใครก็ตามที่กังวลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเสี่ยง
  • ใครก็ตามที่ดูแลบุคคลที่กำลังรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย
  • ใครก็ตามที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปด้วยการฆ่าตัวตาย
  • ใครก็ตามที่มีปัญหาทางอารมณ์หรือสุขภาพจิต

นี่เป็นบริการฟรีและมีให้สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและอยู่ในรัฐวิกตอเรีย

 

บริการนี้มีให้วันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละเจ็ดวัน

 

เพื่อจะพูดกับผู้ให้คำปรึกษา โทร 1300 651 251

 

บริการแปล

บริการแปลและล่าม (TIS) มีให้สำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เมื่อคุณโทรถึง SuicideLine Victoria คุณสามารถขอล่ามได้ ผู้ให้คำปรึกษาจะให้คุณถือสายรอแล้วต่อสายกับล่ามเพื่อการประชุมทางโทรศัพท์ หรือคุณสามารถโทรถึง TIS ที่หมายเลข 131 450 และขอให้ TIS โทรถึง SuicideLine Victoria ก็ได้